شنبه، آذر ۰۹، ۱۳۸۷

آنچه باید برای آنال سکس بدانید

در یک آمار گیری در نشریه سکس و بهداشت در کانادا در سال 2007 وقتي از زناني كه آميزش مقعدي داشته‌اند نظر خواهي شد، 40 درصد آنان آنرا قابل قبول گزارش كردند. دليل مخالفان نیز نامطلوب بودن و يا دردناك بودن آن در ابتداي كار بيان شد. اگر همان درصد از زنان آميزش مهبلي را نيز بدليل اينكه در ابتدا دردناك و ناراحت كننده است ترك مي‌كردند تعداد زيادي از زوجين آميزش مهبلي نيز انجام نمي‌دادند. زنان حاضر به آميزش مهبلي هستند زيرا اين چيزي است كه از آنها انتظار مي‌رود، آنها حاضر به انجام آميزش از طريق مقعد نيستند زيرا اين كار يك فعاليت سكسي نرمال و عادي نيست. وقتي كه مقاربت مقعدي به درستي انجام شود اين كار براي هر دو زوج خيلي لذت بخش خواهد بود. همچنين در نظر عامه يك موضوع سودمند جلوه مي‌كند
عليرغم احساسات منفي‌اي كه ما در برابر مقعدمان داريم، بعضي از مردم احساس رضايت و لذت مي‌كنند وقتي كه مقعدشان لمس شود و يا مورد نوازش قرار گيرد. تا زمانيكه صداهایی نیز ايجاد مي‌كند بعضي از مردم ممكن است از حركت روده‌شان (باد روده) لذت ببرند. چه تعداد آه از روي رضايت بعد از حركت روده مي‌كشيد؟ بطوري كه بچه‌ها، تعداد زيادي از مردم چه زن چه مرد از تماس با مقعدشان و وارد شدن چيزي در آن احساس لذت مي‌كنند. بچه‌ها خيلي كنجكاو هستند و كاوش كردن مقعدشان براي آنها متفاوت از كاوش بينيشان نيست. يك دختر خيلي دوست دارد آگاهانه دربارة مقعدش كاوش كند قبل از آنكه بخواهد اين كار را در مورد مهبلش انجام دهد و اين بدليل آنست كه هر روز چند بار از آن استفاده مي‌كند. مقعد غني از تعداد زيادي پايانة عصبي است. به همين دليل جاي شگفتي نيست كه تعداد زيادي از مردم- شايد هم بطور پنهاني – برانگيختگي مقعد را لذت بخش مي‌يابند. در بعضي مواقع، اشتغال ذهني والدينمان براي داشتن بهداشت مناسب، ممكن است باعث توجه زياد ما به مقعدمان شود
ماداميكه مقعد اغلب اوقات به تحريك جنسي حساس است، طراحي نشده است براي وارد كردن هر چيزي در آن. آن يك راه خروجي است. مقعد مانند مهبل قابلت روانكاري توسط خودش را ندارد، و ممكن است انقباض عظلاني دردناكي از خود نشان دهد وقتي كه چيزي وارد آن مي‌شود. به همين دليل نياز به روغنكاري زياد و صبر و شكيبايي دارد. روغن كاري زياد به چيزها اجازه مي‌دهد كه بدون ناراحت كردن بافتهاي ظريف مقعد، به درون آن ليز بخورند. صبر زيادي لازم است زيرا بيشتر اوقات عضلات مقعد به آرامي قبول مي‌كنند كه منقبض نشوند وقتي كه جسمي بجاي بيرون آمدن از آن به درون آن مي رود. زماني كه مقعد يك زن به يك انگشت يا آلت شق شده اجازه مي‌دهد به سرعت واردش بشود، ممكن است وقتي بدن او مي‌خواهد جسم مزاحم را به بيرون بياندازد، به سرعت او درد شديدي را حس كند، بطوري كه مقعد به اينصورت طراحي شده است. دقيقاَ شبيه عكس‌العمل دهان وقتي كه چيزي به كلو مي‌خورد. بنابراين يك روان كنندة خوب بخريد و آنرا در كنار خود قرار دهيد، اگر مي‌خواهيد از سكس مقعدي به اندازة كافي لذت ببريد. براي يك شخص آسان و راحت نيست كه مقعد خود (زن يا مرد) و يا شريكش را لمس كند وقتي احساس كند كه آن كثيف است. زن ممكن است به همين دليل به شريكش اجازه ندهد كه مقعدش را لمس كند. اغلب مردم هراس قوي‌اي دارند از اينكه با مدفوع تماس داشته باشند. بنابراين زوجين بايد قبل از آميزش مقعدي، مقعد و در صورت امكان روده بزرگ را خوب بشويند. اگر عمل دخول را انجام نمي‌دهند و يا از دستكشهاي لاستيكي و يا كاندوم استفاده مي‌كنند نياز به شستن مقعد نيست. با همديگر به حمام برويد و يكديگر را بشوئيد و تحريك كنيد. از يك صابون مسطح و آب براي شستن مقعد استفاده كنيد. با ملايمت نوك يك انگشت را وارد مقعد زن بكنيد تا درون آنرا بشوئيد. آرام باشيد و با مهرباني رفتار كنيد. با يكديگر بازي كنيد. اگر تصميم به دخول در مقعد داريد و نگران تماس با مدفوع هستيد، خيلي آرام و با مهرباني يك انگشت چرب خود را به درون مقعد كنيد و باقي ماندن مدفوع در آنرا بررسي كنيد، اگر بخواهيد مي‌توانيد از دستكش‌هاي لاتكس يا لاستيكي استفاده كنيد، اگر هيچ چيز نيافتيد مي‌توانيد از يك تنقية كوچك آب گرم استفاده كنيد. مراقب باشيد كه با تنقيه آب زيادي وارد معده نكنيد چون اين كار ممكن است بعداَ باعث ورم معده و معده درد بشود. يك پيمانة آب براي شستن رودة بزرگ كافي است. مخزن تنقيه‌ها خيلي قوي هستند و باعث ايجاد ناراحتي در سكس مي‌شوند. ممكن است يك بطري براي اين كار مورد استفاده قرار گيرد اگر در ابتدا آن با آب صاف پر شود. وقتي هر دو شريك احساس كردند كه تميز و آماده هستند بايد به دنبال يك جاي گرم بگردند كه راحت باشند و كاوش كنند
اولين مراحل شامل ماساژ مقعد مي شوند. معمولاَ در ابتدا اگر مقعد لمس شود از ورود ممانعت مي‌كند. قبل از ورود هر چيزي لازم است ابتداعاَ ماهيچه‌هاي مقعدي شل بشوند. خيلي از مردم از اينكه شخصي به مقعد آنان دست بزند احساس ناراحتي مي‌كنند و زمان نياز دارد تا ياد بگيرند كه آرام باشند و احساس لذت بكنند. در ابتدا مقعد را با يك روان كننده كه بيشتر آن آب است و يا با بزاق روانكاري كنيد. حلقة اطراف سوراخ را با ملايمت و با يك حركت سبك دايره‌اي نوازش دهيد. با ملايمت بر روي حلقة اطراف سوراخ و سوراخ فشار بياوريد اما وارد آن نشويد، اين كار را تا زماني كه احساس كرديد كه ماهيچه‌هاي مقعد شل شدند و سوراخ آن كمي باز شد ادامه دهيد. در اغلب اوقات ماساژ مهبل و يا انجام تحريك چوچوله با دهان به شما براي ماساژ مقعدي كمك مي‌كند. ماساژ مقعد مي‌تواند ماساژ اندام تناسلي و يا تحريك چوچوله با دهان را افزايش دهد، و برانگيختگي سكسي و لذت بردن او حواس زن را از تمركز بر روي ماساژ مقعدي پرت كند. براي هردو شريك لازم است كه شل باشند و احساس راحتي بكنند. اگر شما با عجله يا با فشار اين كار را بكنيد آن كار نمي‌كند. ممكن است چندين جلسه يا هفته وقت لازم باشد تا زن احساس راحتي كند بوسيلة هريك از روشهاي برانگيختگي مقعد. آرام و صبور باشيد
اگر زن به آميزش مقعدي عادت داشت و شما به زمان و حالت شل شدن مقعد آشنايي داشتيد و مقعد منقبض نبود، شما مي‌توانيد كاوش مقعد را شروع كنيد. سوراخ مقعد و روده بسيار حساس هستند و مراقب باشيد كه اشيايي كه وارد آن مي‌كنيد صيقلي باشند و فاقد هر نوع لبة تيز باشند. ناخن انگشتهايتان را بگيريد. دستكشهاي لاتكس يا لاستيكي به دست كنيد اگر مي‌خواهيد انگشت يا انگشتهايتان راحت‌تر وارد بشوند. حلقة اطراف سوراخ و سوراخ مقعد را ماساژ دهيد و منتظر بمانيد كه شل شده و باز شود. وقتي كه اين اتفاق افتاد، شروع به فشار دادن اندكي از نوك يك انگشتتان به داخل بكنيد. اگر احساس كرديد كه سفت و منقبض شد، توقف كنيد، انگشتتان را بيرون بياوريد و ماساژ دادن مقعد را براي يكي دو دقيقة ديگر از سر بگيريد. اگر مقعدش شل شد مجدداَ نوك انگشتتان را وارد آن بكنيد. آرام باشيد و سعي نكنيد كل انگشتتان را در ابتدا وارد بكنيد. در حقيقت قبل از اينكه مقعد سفت شود فقط يك قسنت كوچك از انگشت ممكن است وارد بشود. اگر شما در ابتدا با سرعت وارد شويد ممكن است زن احساس ناراحتي زيادي بكند، زمان را از دست مي‌دهيد و اين ممكن است پايان كاوش مقعدي‌تان باشد. زن مي‌تواند وقتي كه مقعدش سفت مي‌شود را حس كند و ياد بگيرد كه آنرا شل كند. اين موضوع كه زن ياد بگيرد كه چطور مقعدش را شل كند وقتي كه اشياء بزرگتري وارد مقعدش مي‌شود خيلي بدرد مي‌خورد
در ابتدا شما بايد انگشتتان را بدون حركت به اطراف وارد كنيد. شما مي‌خواهيد شرايطي را بوجود آوريد كه او فقط احساس كند كه شيئي درون مقعدش است. وقتي كه او ارگاسم را تجربه مي‌كند، احتمالاَ از اينكه احساس كند شيئي درون مقعدش است، لذت مي‌برد. وقتي زن احساس راحتي كرد و مقعدش شروع به گشاد شدن شد، به آرامي شروع به بيرون و درون كردن انگشت و حركت دوراني آن بكنيد. با ملايمت شروع به هل دادن سوراخ مقعد به سمت بيرون بنمائيد. وقتي كه زن ياد گرفت كه از بودن يك انگشت در داخل مقعد لذت ببرد، شروع به وارد كردن دومين انگشت بنمائيد. هميشه آرام باشيد و مطمئن باشيد كه او شل و راحت است
موقعي كه شما دو انگشت را وارد كرديد ممكن است كه بخواهيد از بات پلاگها استفاده كنيد تا به او كمك كنيد تا گشاد تر شود. بات پلاگها آلتهاي مصنوعي مخروطي شكل با يك پايه قيفي هستند. مخروطها به شما اجازه مي‌دهند كه به آرامي مقعد را گشاد كنيد. پاية قيفي آن از سر خوردن آن به درون روده جلوگيري مي‌كند. هرگز شما نبايد چيزي را كه فاقد پاية قيفي است به داخل مقعد بكنيد، چونكه ممكن است كه رودة بزرگ آنرا به درون خود بكند كه در اينصورت بيرون كشيدن آن كار بسيار دشواري است و نياز به يك رفتن ناراحت كننده به دكتر خواهيد داشت. بات پلاگ ها در اندازه‌هاي مختلفي موجود هستند، از اندازة يك انگشت باريك و قلمي گرفته تا اندازة يك مشت بزرگ آن وجود دارد. براي اكثريت مردم يك بات پلاگ با سايز كوچك تا متوسط كه قطري بين 0.5 تا 1.5 اينچ دارند ماموريت را خوب انجام مي‌دهند. براي زناني كه دوست دارند كه احساس شديدي بكنند كه اشياء بزرگي درونشان وارد شده، آسمان هم كم است. آلت‌هاي مصنوعي مردانة سيلكوني بهترين انتخاب هستند زيرا صيقلي و انعطاف پذيرند و به راحتي هم تميز مي‌شوند. بهتر است كه يك كاندوم بر روي بات پلاگ يا آلت مصنوعي بكشيد. اين كار باعث راحت تميز شدن و محافظت از آلات غير سيلسكوني مي‌شود.
براي استفاده از بات پلاگ، ابتدا بكمك انگشت يا انگشتانتان مقعد را ماساژ بدهيد و آنرا گشاد كنيد. موقعي كه شما براحتي قادر بوديد كه دو انگشتتان را وارد مقعد بكنيد، بات پلاگ كوچك را در مدخل ورودي مقعد زن قرار بدهيد و سپس بوسيلة يك انگشت مقداري بر روي آن فشار بياوريد. سپس به مقعد او اجازه دهيد كه بات پلاگ را به عقب پس بزند. سپس آنرا دوباره فشار دهيد. فقط از يك انگشت براي فشردن بات پلاگ استفاده كنيد تا از اعمال فشار بيش از حد جلوگيري شود. ايف فرآيند را خيلي آرام تكرار كنيد، اگر مقعد زن اجازه داد از بات پلاگهاي بزرگتري استفاده كنيد. سعي كنيد چوچوله‌اش را در حين اين كار نوازش كنيد. با صبر و شكيبايي پاية باريك بات پلاگ بايد به داخل سر بخورد و در آنجا بماند. بات پلاگهاي باريك و نازك بخوبي بات پلاگهاي كلفت تر در آنجا نمي‌مانند، بدليل اينكه تقريباَ قطر پاية آنها به كلفتي بزرگترين قسمت مخروطي‌شان نيست. يكبار در هنگامي كه پلاگ داخل است آنرا رها كنيد و با زن معاشقه كنيد. تحريك چوچوله با دهان را انجام دهيد و يا اگر زن دوست دارد آميزش مهبلي را انجام دهيد. رساندن زن به ارگاسم خيلي مهم است. به او اجازه دهيد كه از احساس وجود شيئي درون مقعدش در حين ارگاسم لذت ببرد. بعد از يكي دو دوره شما مي‌توانيد شروع به بيرون و درون كردن بات پلاگ بنمائيد و مقعد را بر بيانگيزيد. بعد از انجام معاشقه، اگر زن وقتي كه بات پلاگ درونش قرار دارد راحت است، اجازه بدهيد براي مدت 5 تا 20 دقيقه پلاگ درون مقعد بماند تا به مقعد كمك كنيد تا به اين شرايط براي گشادي بيشتر عادت كند. زنان زيادي هستند كه وقتي كه بات پلاگ درونشان است احساس خوبي دارند. بهتر است كه آنرا حتي براي مدت زماني بيشتري درون آن نگه داريد اگر اين كار سخت و ناراحت كننده نشده. وقتي اين كار تمام شد پلاگ را بيرون بياوريد و آنرا شسته و براي استفاده‌هاي بعدي خشك كنيد. وقتي زن به استفاده از پلاگ كوچك عادت كرد، از بات پلاگ متوسط استفاده كنيد. ممكن است در هنگام استفاده از پلاگ متوسط شما براي آمادي سازي مقعد نياز به استفاده از بات پلاگ كوچك داشته باشيد. آرامش اعصاب داشته باشيد از با اين كار تفريح كنيد. هدف گرا نباشيد
براي آماده سازي براي آميزش مقعدي، اگر شما مرد هستيد احتمالاَ نياز به خريدن يك آلت مصنوعي به اندازة آلت خود داريد. استفاده از يك آلت مصنوعي، به شما كمك مي‌كند كه در هنگام دخول، كنترل بيشتري بر فشاري كه اعمال مي‌كنيد و ميزان حركتتان داشته باشيد. يكي از آنان كه پاية قيفي شكل دارد را بگيريد تا نتواند به داخل ليز بخورد. نوع سيليكوني آن گران هستند ولي بهترين هستند. در ابتدا به آرامي بكمك انگشتان و بات پلاگ مقعدش را از هم باز كنيد، سپس به آرامي و با ملايمت آلت مصنوعي را وارد آن بكنيد. در ابتدا فقط به او اجازه دهيد كه گشاد شود. آلت مصنوعي پاية كوچك ندارد بنابراين مقعد زن بايد در كل زمان گشاد باشد، اين ممكن است براي زن سخت باشد، به او اجازه دهيد تا خود را با گشادي ثابت تنظيم كند. وقتي او راحت و شل شد، به آرامي آلت مصنوعي را حركت بدهيد. در ابتدا خيلي آرام اين كار را بكنيد. به زن اجازه بدهيد كه در نحوة حركتتان شما را راهنمايي كند، بطوريكه هميشه مطمئن باشيد او به سوي ارگاسم مي‌بريد
هر موقع تصميم به آميزش مقعدي گرفتيد اول باید پارتنرتان عادت داده شود به آميزش مقعدي‌اي كه هميشه از آن هراس دارد. او بايد از آسيب رسيدن به مقعدش هراس نداشته باشد، او بايد نظر خوشايندي در مورد وارد شدن آلت شما در مقعدش داشته باشد. در ابتدا مقعدش را بوسيلة انگشتان و بات پلاگ آماده كنيد، آرام باشيد، يك عصر كامل و يا يك روز را براي اين فرصت ويژه برنامه ريزي كنيد. در حين داخلشدن پارتنرتان بايد مقداري از آلت را كه درونش مي‌كنيد و حركت شما تحت كنترلش داشته باشد، بنابراين او نياز دارد كه در بالا باشد و يا بصورت چهار دست و پا بر روي دستان و زانوهايش باشد، او نياز دارد كه با پائين آوردن خودش و يا با عقب بردن خود (در حالت چهار دست و پا) بر روي آلت شما قرار بگيرد. او بايد باز و پذيراي آلت شما باشد، در مقابل شما آلت خود را به درون او فشار دهيد، وقتي كه سر آلت شما وارد آن شد، او بايد براي مدت يكي دو دقيقه صبر كند و آرام باشد و خود را شل كند، تا مقعد گشاد شود و بدنش حرارت بدن شما را احساس كند، وقتي كه احساس راحتي كرد، مي‌تواند كه باقيماندة آلت را به درون خود راه بدهد، دوباره نياز دارد كه كمي صبر كند و خود را شل كند. آرام باشيد، احساسات مي‌توانند خيلي شديد باشند، درحالي كه مشغول انجام اين كارها هستيد، اگر يكي از شما پستانها و چوچوله را ماساژ دهيد به پارتنرتان كمك مي‌كند. اگر قبلاَ او را حد ارگاسم رسانده باشيد، در هنگام نفوذ او شل تر خواهد بود و بيشتر پذيراي شما خواهد بود، اگر او يكبار به ارگاسم رسيد آنرا به سوي ارگاسم ديگر بياوريد
هميشه تمرين كارها را كامل تر مي‌كند. اگر شما مي‌خواهيد كه سكس مقعدي يك جنبة لذت بخش از رابطة شما باشد، شما نياز به صرف وقت داريد تا او را آماده كنيد و اين كار را براي او دلنشين كنيد. اگر شما نوعي از انواع سكس مقعدي را هفته‌اي يكبار يا بيشتر نداشته باشيد، براي شما سخت خواهد بود كه به آن عادت كنيد و مقعدتان را براي دخول آماده كنيد. اگر شما اغلب آنرا انجام نمي‌دهيد نياز داريد كه دوره‌هاي زماني بلند تري را براي آن برنامه‌ريزي كنيد وقتي شما مي‌خواهيد آنرا انجام دهيد، شما مي‌توانيد به اين صورت ترسيم كنيد كه 15 دقيقه در هر دوهفته و يا 2 ساعت در هر ماه. با تمرين و تكرار شما در‌مي‌يابيد كه به همان اندازه‌اي كه قبلاَ براي آماده سازي مقعد بمنظور آميزش مهبلي كار مي‌كرديد نياز نداريد، اگرچه شما ممكن آن كارها را بكنيد چون از آن لذت مي‌بريد. تعدادي از زنان با تجربه به اين نتيجه رسيده‌اند كه آنها فقط نياز دارند كه مقدار كمي روان كننده به آلت شريكشان بمالند و سپس آنان آماده براي دخول هستند. اين مورد وقتي كه آميزش مقعدي قسمت منظمي از رابطة شما باشد، خيلي محتملتر است. اگر شما آميزش مقعدي را براي زمانهايي كه آن لذت بخش است نگه داريد، در اين مدت پي مي‌بريد كه شما نياز به صرف وقت بيشتري براي آماده كردن بدنتان داريد
زنان در هنگامي كهخود ارضایی مي‌كنند نيز مي‌توانند مقعدشان را بربيانگيزانند برانگيختن مقعد مي‌تواند احساسات در هنگام خودارضایی و ارگاسم را تشديد كند. بعضي از زنان ممكن است برانگيختن مقعد را كليد ارگاسم در حين استمنا بدانند. شما مي‌توانيد انگشتان، آلت مصنوعي و يا بات پلاگ را در مقعد خود وارد كنيد. کسانی كه مي‌خواهند شريكشان را در حين سكس مقعدي غافلگير كنند مي‌توانند بدنشان را قبلاَ آماده كنند. اگر يك پارتنر از برانگيختن مقعدش وقتي تنهاست، احساس راحتي مي‌كند، وقتي كه شريكش اين كار را انجام مي‌دهد احساس راحتي بيشتري خواهد كرد

۸ نظر:

مجيد اربابي گفت...

سلام مريم جان مثل هميشه مقاله مفيدي را به خوانندگانت تقديم كردي
خوشحال ميشم نظرت را در مورد وبلاگم بدانم موفق باشي
باي.

ناشناس گفت...

سلام عــــــــــالی بود مخصوصا چوچوله در مورد اندازه مهبل وظرفیت وحجم اون هم مقاله بدین عالیه

ناشناس گفت...

سلام
مريم جان ايميلتان را مى خواستم
سارا

ناشناس گفت...

سلام مريم خانوم موفق باشيد خيلى خوب هستند ولى ميخواستم توضيحاتى بدهيد براى دخترانى كه اولين بار است كه نزديكى ميكند تا بيشتر با ان اشنا ودانابشند.مرسى

ناشناس گفت...

سلام مریم جان ؛من یک پسرم و همیشه با دوست دخترام همین طور رفتار می کنم و همیشه راضی هستن ؛خیلی عالی بود

ناشناس گفت...

سلام مریم جان دست درد نکنه!!!!فقط یک سوال اگر بخواهیم یک بات پلاگ در ایران بخریم چیکار باید بکنیم!!!منون میشم

نيلوفر گفت...

سلام عزيزم
از مطالبت واقعا ممنون
بهت به عنوان يه ايراني و لزبين افتخار ميكنم
از اينكه كساني مثل تو در اين جايگاه ميبينم به خودم افتخار ميكنم و احساس تنهايم رو فراموش ميكنم

ناشناس گفت...

مریم جان .کاش تو بودی و از نزدیک به من آموزش میدادی . اگر ممکنه ایمیلت رو برای من بفرست.